SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

31.03.2014

Nabór wniosków do Działania 2.1 Programu Infrastruktura i Środowisko

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi , działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014).

 

26.03.2014

Erasmus dla młodych przedsiębiorców - edycja VI

Działanie Erasmus dla młodych przedsiębiorców - edycja VI, jest transgranicznym programem wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych państwach Unii Europejskiej.

26.03.2014

Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.2.1/PN/2014

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.2.1/PN/2014 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działania 8.2 Transfer wiedzy Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i /lub projekty z komponentem ponadnarodowym, obejmujące: wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych jednostek naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

26.03.2014

Ogłoszenie o konkursie nr LRPO/1.3/1/2014

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w terminie od dnia 28 lutego 2014 r. do dnia 31 marca 2014 r. ogłasza konkurs zamknięty Nr LRPO/1.3/1/2014 dla Priorytetu I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja, itp.), 11 – Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe, itp.) w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013. Konkurs nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną.

26.03.2014

Nabór wniosków do Działania 1.1 Programu Infrastruktura i Środowisko - nabór na projekty inwestycyjne

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014).

26.03.2014

Nabór wniosków do Działania 1.1 Programu Infrastruktura i Środowisko - nabór na projekty przygotowawcze

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014).

18.02.2014

Nabór wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w ramach projektu systemowego pt.: „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego” realizowanego z Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

18.02.2014

Konkurs w ramach Priorytetu III. Działanie 3.1 - Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w terminie od 28.02.2014 r. do 14.03.2014 r. ogłasza konkurs zamknięty Nr LRPO/3.1/1/2014 PRIORYTET III. OCHRONA I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO DZIAŁANIE 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje z naszego serwisu dopisz się do Newslettera

System newslettera

Październik 2017
Pon Wt Śr Czw Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

                                                                                                       

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra
Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 -18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 68 45 65 454, 68 45 65 535
tel. 68 45 65 488, 68 45 65 499
fax 68 45 65 480
e-mail:

Wydział Zamiejscowy Urzędu
z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
ul. Władysława Łokietka 22
66-400 Gorzów Wlkp.
Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 -18:00

wtorek -piątek 7:30 - 15:30
tel. 95 739 03 77
tel./fax 95 739 03 86
e-mail: bg@lubuskie.pl

   

Punkt informacyjny - Narodowa Strategia Spójności

Lubuskie warte zachodu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa.