SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

07.08.2014

Przedłużenie terminu naboru do projektu pt. Wsparcie pracowników lubuskich instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do projektu pt. „Wsparcie pracowników lubuskich instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień” została przedłużona do 15 września 2014 roku. Projekt skierowany jest do 60 pracowników sektora instytucji oświaty z województwa lubuskiego, którzy zostali zwolnieni po 31.12.2012 roku, są zagrożeni lub przewidziani do zwolnienia z pracy.

07.08.2014

Ogłoszenie konkursu nr 2/POKL/8.2.1/PN/2014

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs zamknięty nr 2/POKL/8.2.1/PN/2014 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działania 8.2 Transfer wiedzy Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i /lub projekty z komponentem ponadnarodowym, obejmujące: Wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych jednostek naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.efs.lubuskie.pl/PL/5/2403/Ogloszenie_konkursu_zamknietego_nr_2_POKL_8_2_1_PN_2014/

01.08.2014

Zmiana Uszczegółowienia LRPO

W dniu 29 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął - w formie Uchwały - zmiany do Uszczegółowienia Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

01.08.2014

Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na rok 2014

W dniu 29 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zmienił w drodze uchwały Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na rok 2014.

01.08.2014

Ogłoszenie konkursu LRPO/2.4/2/2014

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO zgodnie z art. 25 pkt 1art. 28 ust.1 pkt 3 oraz art. 29 ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w terminie od 1.08.2014 r. do 5.09.2014 r. ogłasza konkurs zamknięty nr LRPO/2.4/2/2014 w ramach LRPO II Priorytet Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.

21.05.2014

Prosument-dofinansowanie mikroinstalacji OZE

W dniu 26 maja br. rozpocznie się nabór wniosków w ramach nowego programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Prosument”, skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych.

14.04.2014

Ogłoszenie o konkursie Nr LRPO/2.4/1/2014

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w terminie od 3.04.2014 r. do 5.05.2014 r. ogłasza konkurs zamknięty nr LRPO/2.4/1/2014 w ramach LRPO II Priorytet Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.

03.04.2014

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 2.2.1 POKL: "Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r., w ramach Zadania 3 („ Zapewnienie MSP usług doradczo-szkoleniowych połączonych z finansowaniem zwrotnym ) projektu systemowego PARP pn. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” POKL ogłasza konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP”.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje z naszego serwisu dopisz się do Newslettera

System newslettera

Październik 2017
Pon Wt Śr Czw Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

                                                                                                       

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra
Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 -18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 68 45 65 454, 68 45 65 535
tel. 68 45 65 488, 68 45 65 499
fax 68 45 65 480
e-mail:

Wydział Zamiejscowy Urzędu
z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
ul. Władysława Łokietka 22
66-400 Gorzów Wlkp.
Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 -18:00

wtorek -piątek 7:30 - 15:30
tel. 95 739 03 77
tel./fax 95 739 03 86
e-mail: bg@lubuskie.pl

   

Punkt informacyjny - Narodowa Strategia Spójności

Lubuskie warte zachodu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa.