SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

Przypomnienie o konkursie LRPO/2.3/1/2013

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 przypomina o trwającym konkursie otwartym nr LRPO/2.3/1/2013 w ramach Działania 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych, Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego. Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych: 09 - Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP.

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Konkursu - wsparcie projektów związanych z organizacją udziału przedsiębiorstw (MŚP[1]) w misjach gospodarczych – zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej (tylko projekty nieobjęte pomocą publiczną). Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Konkursu są:
1) jednostki samorządu terytorialnego,
2) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
3) instytucje otoczenia biznesu, czyli osoby prawne, które w dniu złożenia wniosku na Konkurs
a. prowadzą działalność polegającą na świadczeniu przedsiębiorcom usług:
- doradczych,
- szkoleniowych,
- w zakresie badań i rozwoju,
- informacyjnych,
- w zakresie udzielania pożyczek lub poręczeń,
- w zakresie udostępniania pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej,
- w zakresie promocji gospodarczej,
- w zakresie koordynacji, promocji lub animacji powiązań kooperacyjnych,
- w zakresie obsługi inwestorów,
- w zakresie wsparcia działań eksportowych przedsiębiorców lokalnych i regionalnych,
- polegających na organizacji udziału przedsiębiorców w targach, misjach i wystawach w kraju i zagranicą, oraz
b. zgodnie ze statusem lub innym aktem równoważnym, nie prowadzą działalności w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają osiągnięty zysk na cele statutowe.
Kwota środków przeznaczona na Konkurs wynosi 1 350 000,00 PLN[2] (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR). Dodatkowo została ustalona rezerwa finansowa w wysokości 100 000,00 PLN[2] (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR), która została ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Beneficjentami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą.

Instytucja Zarządzająca LRPO zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu nr LRPO/2.3/1/2013 w przypadku wyczerpania środków finansowych przewidzianych na dany rok w ramach Działania, jak również wówczas, gdy wystąpią inne uzasadnione okoliczności.

Szczegółowe informacje na temat konkursu otwartego nr LRPO/2.3/1/2013 znajdują się na stronie internetowej: http://www.lrpo.lubuskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1386:ogoszenie-o-konkursie-nr-lrpo2312013&catid=91:konkursy-aktualne&Itemid=110

Jeśli chcesz otrzymywać informacje z naszego serwisu dopisz się do Newslettera

System newslettera

Październik 2017
Pon Wt Śr Czw Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

                                                                                                       

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra
Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 -18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 68 45 65 454, 68 45 65 535
tel. 68 45 65 488, 68 45 65 499
fax 68 45 65 480
e-mail:

Wydział Zamiejscowy Urzędu
z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
ul. Władysława Łokietka 22
66-400 Gorzów Wlkp.
Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 -18:00

wtorek -piątek 7:30 - 15:30
tel. 95 739 03 77
tel./fax 95 739 03 86
e-mail: bg@lubuskie.pl

   

Punkt informacyjny - Narodowa Strategia Spójności

Lubuskie warte zachodu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa.