SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

Spotkanie informacyjne Programu Erasmus+ w województwie lubuskim

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. oraz Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” zapraszają  dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i instytucji zajmujących się młodzieżą oraz edukacją pozaformalną z terenu województwa lubuskiego na konferencje promujące Program Erasmus+. Do działań włączy się również Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

Erasmus+ jest nowym programem Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Zastępuje on program UE „Uczenie się przez całe życie (LPP)” i jego programy sektorowe m.in.: Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Młodzież w działaniu. W jednym programie zawarto działania obejmujące obszary: edukacja szkolna, szkolnictwo i kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież.

W trakcie konferencji zostaną przybliżone założenia programu Erasmus+ i przekazane informacje o zasadach przystępowania do programu w latach 2014-2020. Konferencja składać się będzie z trzech części odpowiadających sektorom realizującym działania programu Erasmus+, skierowanych do poszczególnych grup:

 • Edukacja Szkolna – część skierowana do przedstawicieli szkolnictwa ogólnego tj.: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.
 • Kształcenie i Szkolenia Zawodowe – część skierowana do przedstawicieli kształcenia zawodowego tj. zatrudnionych w: szkołach zawodowych i technicznych, przedsiębiorstwach, ośrodkach nauki i organizacjach związanych z kształceniem zawodowym, organizacjach pozarządowych.
 • Młodzież – część skierowana do młodzieży, osób z nią pracujących oraz organizacji działających na jej rzecz, m.in. w: placówkach oświatowych w tym: szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, organizacjach i instytucjach zajmujących się młodzieżą oraz edukacją pozaformalną (domy kultury), organizacjach pozarządowych.

Głównym celem konferencji jest przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków finansowych na projekty w obszarze edukacji szkolnej oraz kształcenia i szkolenia zawodowego. Przedstawione informacje będą dotyczyły:

 • organizacji wymian międzynarodowych,
 • wolontariatu europejskiego,
 • międzynarodowych inicjatyw młodzieżowych,
 • mobilności pracowników młodzieżowych i nauczycieli (staże zagraniczne, seminaria, szkolenia),
 • organizacji debat i konferencji młodzieżowych wraz z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki młodzieżowej,
 • organizacji staży i praktyk zagranicznych,
 • współpracy międzynarodowej szkół itp.

Konferencja odbędzie się w Gorzowie Wlkp. w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym (przy ul. Łokietka 23) w godzinach 9.00 – 17.00 w następujących terminach (terminy do wyboru):

 • 15.10.2014 r.;
 • 03.11.2014 r.;
 • 24.11.2014 r.

Warunkiem udziału w konferencji jest jego wcześniejsze zgłoszenie, którego dokonuje się za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego (w linku poniżej). Podczas zgłoszenia udziału należy w formularzu zgłoszeniowym wybrać jeden z terminów. Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej 7 dni przed datą konferencji. Jedna organizacja może być reprezentowana przez maksymalnie dwóch przedstawicieli. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń i limit dostępnych miejsc. Osoby zakwalifikowane na konferencję otrzymają potwierdzenie i szczegółowy program drogą mailową.

Szczegółowe Informacje i formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod adresem http://www.womgorz.edu.pl/index.php?view=news&news=961

Organizatorzy przewidzieli poczęstunek i przerwy kawowe dla uczestników konferencji.

Po konferencji będzie istniała możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji, jednak po wcześniejszym umówieniu się (w trakcie rejestracji należy zaznaczyć w formularzu właściwą opcję).

Konferencję przeprowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje uzyskać można u przedstawiciela Programu Erasmus+ dla sektora Edukacja Szkolna oraz Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w województwie lubuskim:

Mirosław Kwiatkowski, numer tel. 95 7216121, 509054602, adres mail miroslaw.kwiatkowski@womgorz.edu.pl, miros61@gazeta.pl.

lub przedstawiciela dla sektora Młodzież w województwie lubuskim:

Anna Leszczyńska, numer tel. 509433288, adres mail. anna.leszczynska@wiatrak.org.pl.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje z naszego serwisu dopisz się do Newslettera

System newslettera

Październik 2017
Pon Wt Śr Czw Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

                                                                                                       

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra
Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 -18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 68 45 65 454, 68 45 65 535
tel. 68 45 65 488, 68 45 65 499
fax 68 45 65 480
e-mail:

Wydział Zamiejscowy Urzędu
z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
ul. Władysława Łokietka 22
66-400 Gorzów Wlkp.
Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 -18:00

wtorek -piątek 7:30 - 15:30
tel. 95 739 03 77
tel./fax 95 739 03 86
e-mail: bg@lubuskie.pl

   

Punkt informacyjny - Narodowa Strategia Spójności

Lubuskie warte zachodu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa.