SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

Stoisko informacyjno-promocyjne LPI w Gorzowie Wlkp. podczas spotkania dot. FIO 2015

11 grudnia 2014 r. w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie konkursu FIO 2015. Było ono współorganizowane przez Wydział Zamiejscowy UMWL z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Nie zabrakło stoiska Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.

Realizacja programu ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Filip Kołodziejski – główny specjalista ds. Programu FIO w Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej omówił regulaminu konkursu oraz zasady ubiegania się o dotację (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty).

Natomiast Sławomir Stańczak – Ekspert oceniający oferty w ramach Programu FIO 2015 omówił prezentację dotyczącą zagadnień logiki projektowej takich jak m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu.

Termin składania ofert: od 8 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 2015 r.

Do wersji papierowej (lub złożonej przez ePUAP) należy załączyć wymagane załączniki. Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl. Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać do 19 stycznia 2015 r. do godz. 16:15 .

Jeden wydrukowany i podpisany egzemplarz oferty (tożsamy z przesłaną wersją elektroniczną) wraz z wymaganymi załącznikami (oferta powinna zostać trwale połączona z załącznikami) należy wysłać pocztą do 19 stycznia 2015 r.  na podany poniżej adres Departamentu Pożytku Publicznego (decyduje data stempla pocztowego), złożyć osobiście, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej lub złożyć ofertę za pomocą profilu zaufanego ePUAP w wymaganym terminie.

Uczestnicy debaty mogli pobrać materiały oraz zapoznać się z broszurami promującymi projekty zrealizowane przy pomocy środków unijnych oraz skorzystać z konsultacji ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich z LPI. W spotkaniu wzięło udział 45 osób.

Stoisko informacyjno-promocyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje z naszego serwisu dopisz się do Newslettera

System newslettera

Październik 2017
Pon Wt Śr Czw Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

                                                                                                       

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra
Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 -18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 68 45 65 454, 68 45 65 535
tel. 68 45 65 488, 68 45 65 499
fax 68 45 65 480
e-mail:

Wydział Zamiejscowy Urzędu
z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
ul. Władysława Łokietka 22
66-400 Gorzów Wlkp.
Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 -18:00

wtorek -piątek 7:30 - 15:30
tel. 95 739 03 77
tel./fax 95 739 03 86
e-mail: bg@lubuskie.pl

   

Punkt informacyjny - Narodowa Strategia Spójności

Lubuskie warte zachodu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa.