SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

Fundusze Europejskie

Obecnie wszystkie cele zawarte w Narodowej Strategii Spójności (NSS) będą realizowane przez określone programy finansujące, a są to:

  • Program Operacyjne Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS),
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – współfinansowany z EFRR,
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),
  • 16 Programów Regionalnych 2007-2013 – finansowane z EFRR,
  • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 – finansowany z EFRR,
  • Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 – finansowany z EFRR,
  • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 – finansowany z EFRR.

Jeśli zatem chcesz otrzymać dofinansowanie na określony projekt, warto żebyś zapoznał się z Programem, którego tematyka jest zgodna z celem Twojej inwestycji.
Do każdego z Programów przygotowane zostały szczegółowe opisy priorytetów, w których znajdziesz jeszcze więcej informacji. Uzupełnieniem tego może być również dokumentacja konkursowa, przygotowywana przed rozpoczęciem każdego konkursu na projekty oraz niezbędne akty prawne regulujące np. zasady udzielania pomocy publicznej.

Pamiętaj, że oprócz polityki regionalnej Unia Europejska kładzie także spory nacisk na politykę rolną, rybactwa i rybołówstwa. W Polsce przejawia się to w istnieniu dwóch programów:

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
  • Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Dlaczego konieczne jest programowanie wydatków?

Programowanie wydatków jest konieczne, ponieważ każdy złożony projekt o dofinansowanie powinien zgadzać się z wytycznymi Unii Europejskiej (przede wszystkim ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty) i odnowioną Strategią Lizbońską, która jest dokumentem strategicznym Unii Europejskiej – odnowionym w 2005 roku (strategia ta dotyczy rozwoju Europy i ma na celu przyspieszenie rozwoju gospodarki Unii Europejskiej, nadanie jej nowego impulsu oraz dogonienie szybko rozwijającej się gospodarki amerykańskiej). Dlatego właśnie Narodowa Strategia Spójności musi być uzgadniana z Komisją Europejską. Następnie na podstawie Narodowej Strategii Spójności tworzone są Programy Operacyjne, zaś na postawie Programów Operacyjnych powstają szczegółowe opisy priorytetów. Składając więc wniosek o dotację unijną, który jest zgodny ze szczegółowym opisem priorytetów, możesz mieć pewność, że jest on też zgodny z Narodową Strategią Spójności oraz wytycznymi Unii Europejskiej.

Alokacja środków na poszczególne programy w perspektywie finansowej 2007-2013

Nazwa Programu Operacyjnego

Kwota środków zarezerwowanych na realizację Programu [mld euro]

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

37,6

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

17,2

Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

16,5

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

11,5

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

9,7

Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013

8,5

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

2,3

Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich" 2007-2013

0,9

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013

0,6

Więcej informacji o funduszach europejskich»

Jeśli chcesz otrzymywać informacje z naszego serwisu dopisz się do Newslettera

System newslettera

Październik 2017
Pon Wt Śr Czw Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

                                                                                                       

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra
Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 -18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 68 45 65 454, 68 45 65 535
tel. 68 45 65 488, 68 45 65 499
fax 68 45 65 480
e-mail:

Wydział Zamiejscowy Urzędu
z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
ul. Władysława Łokietka 22
66-400 Gorzów Wlkp.
Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 -18:00

wtorek -piątek 7:30 - 15:30
tel. 95 739 03 77
tel./fax 95 739 03 86
e-mail: bg@lubuskie.pl

   

Punkt informacyjny - Narodowa Strategia Spójności

Lubuskie warte zachodu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa.