SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

17.01.2011

Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Oprócz pięciu Programów Operacyjnych funkcjonujących na poziomie krajowym, istnieją także Programy Operacyjne dla każdego województwa, a zatem szesnaście Regionalnych Programów Operacyjnych. 16 RPO stanowi przykład znaczącej decentralizacji zarządzania procesami rozwojowymi. Takie rozwiązanie ma na celu identyfikowanie potrzeb na jak najniższym szczeblu, tak, aby działania zawarte w Regionalnych Programach Operacyjnych odpowiadały planom rozwoju każdego województwa z osobna. Samorządy województw otrzymały szerokie kompetencje związane z przygotowaniem i realizacją RPO.

Kluczową rolę w zarządzaniu i wdrażaniu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pełni Zarząd Województwa, jako Instytucja Zarządzające (IZ) Programem . Zarząd odpowiada za przygotowanie i realizację LRPO, w tym za ocenę i wybór projektów do dofinansowania, dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów, kontrolę projektów, monitorowanie i ewaluację realizacji Programu. Ponadto IZ wydaje wytyczne, zalecenia i podręczniki, dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją Programu oraz prowadzi działania informacyjno-promocyjne.

Inwestycje, na które pozyskano środki w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, muszą być realizowane na terenie województwa lubuskiego. Priorytety w poszczególnych Regionalnych Programach Operacyjnych są do siebie zbliżone. W Lubuskim Regionalny Programie Operacyjnym wyróżniamy sześć Priorytetów:

Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu.

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego.

Priorytet III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego.

Priorytet IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej.

Priorytet V. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej.

Priorytet VI. Pomoc techniczna.

Więcej informacji na stronie Departamentu LRPO»

Jeśli chcesz otrzymywać informacje z naszego serwisu dopisz się do Newslettera

System newslettera

Październik 2017
Pon Wt Śr Czw Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

                                                                                                       

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra
Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 -18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 68 45 65 454, 68 45 65 535
tel. 68 45 65 488, 68 45 65 499
fax 68 45 65 480
e-mail:

Wydział Zamiejscowy Urzędu
z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
ul. Władysława Łokietka 22
66-400 Gorzów Wlkp.
Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 -18:00

wtorek -piątek 7:30 - 15:30
tel. 95 739 03 77
tel./fax 95 739 03 86
e-mail: bg@lubuskie.pl

   

Punkt informacyjny - Narodowa Strategia Spójności

Lubuskie warte zachodu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa.