SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

17.01.2011

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) to jeden z 6 Programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który finansowany jest ze środków europejskich. Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

W latach 2007-2013 w ramach Programu przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, jednostki badawcze i naukowe oraz instytucje administracji publicznej uzyskają wsparcie w wysokości przekraczającej 9,71 miliarda euro na realizację różnego rodzaju projektów, które przyczyniają się do podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw. Z kwoty tej 8,25 miliarda euro to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), a pozostałe 1,46 miliarda euro pochodzi z budżetu krajowego.
Program ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Będzie to zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.

Celem głównym Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację projektów w ramach tzw. osi priorytetowych. W ramach Programu określono dziewięć Priorytetów, w tym osiem merytorycznych oraz Priorytet Pomocy Technicznej. Każda oś priorytetowa koncentruje się na wsparciu pewnych typów projektów i realizuje tym samym wyznaczone cele szczegółowe Programu.

Oś priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii.

Oś priorytetowa 2. - Infrastruktura sfery B+R.

Oś priorytetowa 3. - Kapitał dla innowacji.

Oś priorytetowa 4. - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

Oś priorytetowa 5. - Dyfuzja Innowacji.

Oś priorytetowa 6. - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.

Oś priorytetowa 7. - Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

Oś priorytetowa 8. - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.

Oś priorytetowa 9. - Pomoc techniczna.

Więcej informacji o programie»

Jeśli chcesz otrzymywać informacje z naszego serwisu dopisz się do Newslettera

System newslettera

Październik 2017
Pon Wt Śr Czw Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

                                                                                                       

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra
Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 -18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 68 45 65 454, 68 45 65 535
tel. 68 45 65 488, 68 45 65 499
fax 68 45 65 480
e-mail:

Wydział Zamiejscowy Urzędu
z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
ul. Władysława Łokietka 22
66-400 Gorzów Wlkp.
Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 -18:00

wtorek -piątek 7:30 - 15:30
tel. 95 739 03 77
tel./fax 95 739 03 86
e-mail: bg@lubuskie.pl

   

Punkt informacyjny - Narodowa Strategia Spójności

Lubuskie warte zachodu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa.