SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

17.01.2011

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) służy przyspieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej.

Program wpisuje się w jeden z głównych celów Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, tj. wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego.

Głównym celem Programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Główny cel realizowany będzie poprzez następujące cele strategiczne:

  • podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
  • zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
  • poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce,
  • upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy,
  • zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa,
  • wzrost spójności terytorialnej.

W ramach POKL realizowanych jest 10 Priorytetów - 9 o charakterze "tematycznym" oraz 1 dodatkowy Priorytet "Pomoc techniczna", który ma na celu pomoc instytucjom zaangażowanym w realizację Programu w jego sprawnym zarządzaniu i wdrażaniu.

Priorytety POKL

Centralne:

Priorytet I - Zatrudnienia i integracja społeczna.

Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty.

Priorytet IV - Szkolnictwo wyższe i nauka.

Priorytet V - Dobre rządzenie.

Regionalne:

Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Priorytet VII - Promocja integracji społecznej.

Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki.

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Priorytet X - Pomoc techniczna.

W województwie lubuskim wdrażaniem Priorytetu VI zajmuje się Wojewódzki Urząd Pracy.

Za Priorytety VII-IX natomiast odpowiedzialny jest Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Więcej informacji na stronie Departamentu EFS»

Jeśli chcesz otrzymywać informacje z naszego serwisu dopisz się do Newslettera

System newslettera

Październik 2017
Pon Wt Śr Czw Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

                                                                                                       

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra
Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 -18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30
tel. 68 45 65 454, 68 45 65 535
tel. 68 45 65 488, 68 45 65 499
fax 68 45 65 480
e-mail:

Wydział Zamiejscowy Urzędu
z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
ul. Władysława Łokietka 22
66-400 Gorzów Wlkp.
Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 -18:00

wtorek -piątek 7:30 - 15:30
tel. 95 739 03 77
tel./fax 95 739 03 86
e-mail: bg@lubuskie.pl

   

Punkt informacyjny - Narodowa Strategia Spójności

Lubuskie warte zachodu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa.